Branding termen

Wil je meer uitleg over een branding of marketing gerelateerde term? Deze kennisbank helpt je op weg.
Mis je een uitleg? Laat het ons weten. Hier vind je alle begrippen op alfabetische volgorde.

Een A-merk is een vooraanstaand merk dat, vanwege zijn kwaliteit, naamsbekendheid en betrouwbaarheid, leidend is binnen een bepaalde branche of marktsegment.
De Ansoff Matrix, ook wel Product Markt Expansie Grid genoemd, is een strategisch hulpmiddel voor het bepalen van de juiste groeistrategieën op basis van huidige en nieuwe producten in bestaande en nieuwe markten.
Een B-merk, ook wel huismerk genoemd, is een minder bekend of goedkoper alternatief voor de prominente A-merken binnen een bepaalde markt of branche.

B2B

B2B staat voor Business-to-Business en betekent dat een bedrijf producten of diensten aan een ander bedrijf levert.

B2C

B2C, of Business to Consumer, staat voor bedrijven die rechtstreeks aan individuele consumenten producten of diensten aanbieden.
Een buyer persona is het archetype (als persoonlijkheid, gedrag, motivatie, interesse en demografische gegevens) van een klant, dat bedrijven helpen hun marketingstrategie af te stemmen op de beoogde doelgroep.
Buzz marketing is een strategie waarbij merken rumoer en opwinding rondom hun merken, product of dienst creëren en zo mond-tot-mondreclame in gang zetten.
Een afgebakende groep individuen met gemeenschappelijke kenmerken en behoeften; het beoogde publiek voor een product, dienst of boodschap.
Framing heeft als doel om het standpunt van iemand te beïnvloeden, te sturen of te veranderen. Door woorden zo gebruiken dat ze bepaalde associaties oproepen.
Herpositionering houdt in dat je je merkbeeld diepgaand aanpast. Dit kan variëren van een simpele naamsverandering tot een volledige transformatie van het merk.
Merkarchitectuur beschrijft de hiërarchische structuur van het merkportfolio van een organisatie, waarbij duidelijk wordt hoe individuele merken zich tot elkaar verhouden en samenwerken.
Een missie beschrijft de fundamentele reden van bestaan van een organisatie en het doel dat wordt nagestreefd. Als de waarde die een organisatie levert aan haar stakeholders.
Nudging is menselijk gedrag sturen door een kleine aanpassing te doen in de omgeving. Zo geef je mensen een duwtje in de door jou gewenste richting.
Een payoff is een korte, pakkende zin die de unieke waarde en belofte van een merk, product of dienst krachtig communiceert naar het publiek.
Rebranding is een grondige herziening van het merkimago. Dit kan variëren van een simpele naamswijziging tot een volledige revisie van het merk.
Storytelling is een krachtige manier om een boodschap over te brengen. Verhalen hebben de kracht om mensen te raken, te inspireren en in beweging te brengen.
Een slogan is een krachtige en beknopte uitdrukking die de essentie van een merk, product of bedrijf vastlegt. Een herkenbaar statement dat de boodschap en waarden van een entiteit onder woorden brengt. Slogans hebben de kracht om emoties op te roepen en een blijvende indruk achter te laten bij het publiek.
Een SWOT-analyse is een strategisch instrument waarmee Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen van een organisatie of project in kaart worden gebracht. Zo kan een effectieve bedrijfsstrategie ontwikkeld worden en concurrentievoordeel behaald worden.
De tone of voice is een belangrijk onderdeel van hoe je overkomt als merk, persoon of organisatie. Het is de stem waarmee, en de toon waarop, je communiceert.
Tweezijdige positionering verbindt merkeigenschappen met waarden die de doelgroep belangrijk vindt. Door probleem A op te lossen wordt lifestyle B mogelijk. 
Typografie is de kunst en techniek van het arrangeren van tekst en het kiezen van lettertypes om geschreven taal leesbaar, begrijpelijk, herkenbaar en esthetisch aantrekkelijk te maken.
Een visie is een inspirerend en richtinggevend ideaalbeeld van wat een bedrijf, persoon of organisatie in de toekomst wil bereiken.

De kracht van een sterk merk

Wat is toch die aantrekkingskracht van bepaalde merken? Waarom voel je je tot het ene merk aangetrokken en tot het andere totaal niet? Doe inspiratie op met onderstaande blogs of abonneer je op onze onregelmatig verschijnende nieuwsbrief.  

whitepaper merkpersoonlijkheid

Zó positioneer je een merk uniek en onderscheidend!

Wat is dat toch die aantrekkingskracht van bepaalde merken? Waarom zijn bepaalde merken zo succesvol en waarom bestaan anderen maar kort. Ontdek de 7 stappen waarmee je dé persoonlijkheid en marktleider in je branche wordt.

Een bewezen methode waardoor klanten voor jou kiezen!