Zoek

Branding termen

Wil je meer uitleg over een branding of marketing gerelateerde term? Deze kennisbank helpt je op weg.
Mis je een uitleg? Laat het ons weten. Hier vind je alle begrippen op alfabetische volgorde.

Een A-merk is een vooraanstaand merk dat, vanwege zijn kwaliteit, naamsbekendheid en betrouwbaarheid, leidend is binnen een bepaalde branche of marktsegment.
Actieve merkbekendheid, ook wel 'top-of-mind' merkbekendheid genoemd, verwijst naar de mate waarin consumenten een merk spontaan herinneren of herkennen.
Het AIDA-model is een marketingmodel dat de reis van een potentiële klant in vier stappen beschrijft: Aandacht, Interesse, Verlangen (Desire) en Actie. Ideaal voor het bedenken van effectieve marketingstrategieën
De Ansoff Matrix, ook wel Product Markt Expansie Grid genoemd, is een strategisch hulpmiddel voor het bepalen van de juiste groeistrategieën op basis van huidige en nieuwe producten in bestaande en nieuwe markten.
Een B-merk, ook wel huismerk genoemd, is een minder bekend of goedkoper alternatief voor de prominente A-merken binnen een bepaalde markt of branche.

B2B

B2B staat voor Business-to-Business en betekent dat een bedrijf producten of diensten aan een ander bedrijf levert.

B2C

B2C, of Business to Consumer, staat voor bedrijven die rechtstreeks aan individuele consumenten producten of diensten aanbieden.

B2D

B2D, oftewel Business-to-Developer, is een bedrijfsmodel waarbij bedrijven hun producten of diensten direct richten op softwareontwikkelaars.
Een beeldmerk is een grafisch symbool waarmee een merk of organisatie herkenbaar is en dat beeld geeft aan de merkidentiteit.
Een briefing: een belangrijke stap voor effectieve communicatie en projectrealisatie in elk bedrijf. Lees hier meer!
Een buyer persona is het archetype (als persoonlijkheid, gedrag, motivatie, interesse en demografische gegevens) van een klant, dat bedrijven helpen hun marketingstrategie af te stemmen op de beoogde doelgroep.
Buzz marketing is een strategie waarbij merken rumoer en opwinding rondom hun merken, product of dienst creëren en zo mond-tot-mondreclame in gang zetten.
Een C-merk is een minder bekend en budgetvriendelijk merk, dat zich onderscheidt van A- en B-merken in prijs en marktstrategie.
Een concurrent is een bedrijf of individu die dezelfde klanten of marktsegmenten als jouw organisatie nastreeft. Ontdek bij Sterk Merk hoe je hier effectief mee omgaat.
Corporate storytelling is een strategie waarbij bedrijven verhalende technieken gebruiken om hun merkidentiteit, waarden en doelen te communiceren.
Crosschannel verwijst naar het gebruik van meerdere, onderling verbonden kanalen om een samenhangende en geïntegreerde klantervaring te bieden.
Een afgebakende groep individuen met gemeenschappelijke kenmerken en behoeften; het beoogde publiek voor een product, dienst of boodschap.
FOMO, ofwel 'Fear Of Missing Out', is het gevoel van angst om iets belangrijks of leuks te missen, vooral wanneer dit wordt gedeeld door anderen op sociale media.
Framing heeft als doel om het standpunt van iemand te beïnvloeden, te sturen of te veranderen. Door woorden zo gebruiken dat ze bepaalde associaties oproepen.
Herpositionering houdt in dat je je merkbeeld diepgaand aanpast. Dit kan variëren van een simpele naamsverandering tot een volledige transformatie van het merk.
Informationele positionering is een marketingstrategie waarbij een merk zich richt op het overbrengen van feitelijke, informatieve boodschappen over productvoordelen.
Internal branding is het proces waarbij de kernwaarden en de visie van een organisatie worden ingebed in de dagelijkse ervaringen en gedragingen van alle medewerkers. Het doel is om een consistente merkbeleving te creëren, niet alleen extern naar de klanten toe, maar ook intern binnen de organisatie.
Klantbeleving verwijst naar de totale ervaring die klanten hebben met een bedrijf, van het eerste contact tot aan nazorg. Het omvat alle interacties, indrukken en emoties die klanten associëren met een merk.
Klantretentie is het vermogen van een bedrijf om zijn klanten over een bepaalde periode te behouden. Het wordt vaak uitgedrukt als een percentage van bestaande klanten dat blijft kopen of gebruik maakt van de diensten van het bedrijf. Een hoge klantretentie betekent dat klanten loyaal zijn en doorgaans terugkeren om meer producten of diensten af te nemen.
Een manifesto is een krachtige verklaring die de kernwaarden, doelen, visie en principes van een persoon, groep, organisatie of beweging weergeeft
Merkarchitectuur beschrijft de hiërarchische structuur van het merkportfolio van een organisatie, waarbij duidelijk wordt hoe individuele merken zich tot elkaar verhouden en samenwerken.
Merkattitude (ook wel brand attitude genoemd in het Engels) gaat over de houding en gevoelens van consumenten tegenover een bepaald merk.
Merkbeheer is het proces van het creëren, ontwikkelen en onderhouden van een merk zodat het positief wordt waargenomen en waarde geeft aan de organisatie.
Merkbekendheid is de mate waarin consumenten bekend zijn met de kenmerken of het imago van een specifiek merk. Het is een cruciale factor in de marketing- en merkstrategie.
Merkervaring is de som van alle ervaringen en indrukken die een consument opdoet met een merk, met als uiteindelijk doel om klantentrouw te versterken en het merk integreren in het persoonlijke verhaal van de doelgroep.
Een merkconcept is een gedetailleerd plan of idee dat de kernwaarden, persoonlijkheid, en unieke verkooppunten van een merk vaststelt. 
Merkconsistentie verwijst naar de mate waarin een merk consequent zijn boodschap, waarden, esthetiek en kwaliteit over alle touchpoints en kanalen heen communiceert en handhaaft.
Merkdifferentiatie verwijst naar de strategie waarbij een merk zich onderscheidt van concurrenten door unieke kenmerken, waarden of ervaringen te benadrukken.
Merkenrecht is het deel van het intellectuele eigendomsrecht dat de exclusieve rechten van merkhouders om hun merken te gebruiken en te exploiteren regelt en beschermt. Deze rechten worden verleend om te voorkomen dat anderen zonder toestemming dezelfde of een verwarrend soortgelijke merknaam gebruiken voor vergelijkbare producten of diensten.
Een merkimago is de perceptie die consumenten hebben van een merk. Een slecht imago kan funest zijn voor je merk. Lees hier alles. 
Merkloyaliteit houdt de aanhoudende voorkeur van consumenten in voor een specifiek merk, wat resulteert in herhaalde aankopen.
Een merknaam is de unieke benaming van een product of dienst, waarmee het zich onderscheidt en waaraan consumenten het merk herkennen.
Merkwaarde is de perceptie en waardering die consumenten hebben voor een merk, wat invloed heeft op hun aankoopbeslissingen en loyaliteit.
Een missie beschrijft de fundamentele reden van bestaan van een organisatie en het doel dat wordt nagestreefd. Als de waarde die een organisatie levert aan haar stakeholders.
Naamsbekendheid is de mate waarin het grote publiek een bepaald merk of product kent en ermee vertrouwd is.
Nudging is menselijk gedrag sturen door een kleine aanpassing te doen in de omgeving. Zo geef je mensen een duwtje in de door jou gewenste richting.
Nurturing, ook wel relatiebeheer genoemd, verwijst naar het proces van het opbouwen en onderhouden van een positieve relatie met klanten of leads door middel van gerichte communicatie en interactie.
Een octrooi is een exclusief recht dat wordt verleend voor een uitvinding. Dat kan een product of een proces zijn dat een nieuwe manier van doen biedt of het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe technische oplossing. Dit recht staat de octrooihouder toe om anderen te verbieden de uitvinding commercieel te gebruiken, te verkopen of te distribueren zonder toestemming, gedurende een bepaalde periode, meestal 20 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
Omnichannel is een geïntegreerde benadering waarbij alle beschikbare verkoop- en communicatiekanalen worden gebruikt om een soepele klantbeleving te bieden. Het doel is om klantinteracties over verschillende kanalen (online, offline, mobiel) goed op elkaar aan te laten sluiten.
Passieve merkbekendheid is wanneer consumenten een merk onbewust herkennen, zonder actieve inspanning of directe interactie.
Een payoff is een korte, pakkende zin die de unieke waarde en belofte van een merk, product of dienst krachtig communiceert naar het publiek.
Een persona is een fictief personage dat de kenmerken van een ideale klant in kaart brengt. Dit klantprofiel wordt beschreven op basis van onderzoek naar het gedrag, de voorkeuren en demografische gegevens van een doelgroep en wordt als input gebruikt voor marketingstrategieën en productontwikkeling.
Priming verwijst naar het proces waarbij een eerdere stimulus de interpretatie of respons op een volgende stimulus beïnvloedt, zonder dat de betrokkene zich hiervan bewust hoeft te zijn.
Productdifferentiatie is het proces waarbij een bedrijf zijn producten onderscheidt van die van concurrenten door unieke kenmerken, functies of diensten toe te voegen.
Purpose marketing is een strategie waarbij merken hun reclame-inspanningen afstemmen op ethische, sociale of milieuwaarden. Het gaat om het creëren van een diepere verbinding met consumenten door gedeelde waarden en overtuigingen.
Rebranding is een grondige herziening van het merkimago. Dit kan variëren van een simpele naamswijziging tot een volledige revisie van het merk.
Een redesign houdt de herziening en aanpassing van een bestaand ontwerp in, vaak met het doel om de functionaliteit, esthetiek of merkperceptie te verbeteren.
Simon Sinek, een visionair die de manier waarop we naar merken en marketing kijken, radicaal heeft veranderd. Een internationaal gerenommeerde spreker, auteur en consultant. Bekend van eenvoudige en krachtige modellen als de Golden Circle voor leiderschap, teamwork en organisatiecultuur. Modellen die provoceren en transformeren en de status quo uitdagen.
Een slogan is een krachtige en beknopte uitdrukking die de essentie van een merk, product of bedrijf vastlegt. Een herkenbaar statement dat de boodschap en waarden van een entiteit onder woorden brengt. Slogans hebben de kracht om emoties op te roepen en een blijvende indruk achter te laten bij het publiek.
Social branding is het bouwen en versterken van een merk en de merkidentiteit met de inzet van sociale media. Media als LinkedIn, Instagram en Facebook zijn bij uitstek geschikt om met de doelgroep te communiceren en een relaties op te bouwen.
Storytelling is een krachtige manier om een boodschap over te brengen. Verhalen hebben de kracht om mensen te raken, te inspireren en in beweging te brengen.
Een SWOT-analyse is een strategisch instrument waarmee Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen van een organisatie of project in kaart worden gebracht. Zo kan een effectieve bedrijfsstrategie ontwikkeld worden en concurrentievoordeel behaald worden.
Thought leadership is het proces waarbij je jezelf of je merk positioneert als een autoriteit in je vakgebied. Dit doe je door kennis, unieke inzichten en innovatieve ideeën te delen. Het draait om het leiden van gedachten en discussies binnen jouw branche.
De tone of voice is een belangrijk onderdeel van hoe je overkomt als merk, persoon of organisatie. Het is de stem waarmee, en de toon waarop, je communiceert.
Transformationele positionering is een marketingstrategie waarbij een merk zich positioneert als een katalysator voor positieve verandering in het leven van de consument.
Tweezijdige positionering verbindt merkeigenschappen met waarden die de doelgroep belangrijk vindt. Door probleem A op te lossen wordt lifestyle B mogelijk. 
Typografie is de kunst en techniek van het arrangeren van tekst en het kiezen van lettertypes om geschreven taal leesbaar, begrijpelijk, herkenbaar en esthetisch aantrekkelijk te maken.
Een Unique Selling Point (USP) is een onderscheidende factor die een product, dienst of bedrijf uniek maakt ten opzichte van zijn concurrenten. Het is de specifieke waarde of het kenmerk dat een aanbod onweerstaanbaar maakt voor de doelgroep en dat niet gemakkelijk door concurrenten kan worden geïmiteerd of overtroffen.
Een visie is een inspirerend en richtinggevend ideaalbeeld van wat een bedrijf, persoon of organisatie in de toekomst wil bereiken.
De visuele identiteit is hoe een merk eruit ziet; als de gebruikte kleuren, vormen, lettertypes en het logo. Het visuele ontwerp laat zien wat de persoonlijkheid van een merk is en waar het voor staat.
Waardecreatie verwijst naar het proces waarbij bedrijven waarde toevoegen aan hun producten, diensten of merk, resulterend in een verhoogde waardering door klanten, partners en aandeelhouders.
Een woordmerk is een uniek ontworpen tekstuele weergave van de naam van een bedrijf of product, zonder gebruik van afbeeldingen of emblemen en wordt ook wel typografisch logo genoemd.

De kracht van een sterk merk

Wat is toch die aantrekkingskracht van bepaalde merken? Waarom voel je je tot het ene merk aangetrokken en tot het andere totaal niet? Doe inspiratie op met onderstaande blogs of abonneer je op onze onregelmatig verschijnende nieuwsbrief.  

whitepaper merkpersoonlijkheid

Zó positioneer je een merk uniek en onderscheidend!

Wat is dat toch die aantrekkingskracht van bepaalde merken? Waarom zijn bepaalde merken zo succesvol en waarom bestaan anderen maar kort. Ontdek de 7 stappen waarmee je dé persoonlijkheid en marktleider in je branche wordt.

Een bewezen methode waardoor klanten voor jou kiezen!