Wie was Carl Jung en wat heeft hij met sterke merken te maken?

De Archetypes van Carl Jung

Carl Jung was een psycholoog die leefde in de vorige eeuw en baanbrekend onderzoek deed. Hij ontdekte dat wat mensen denken, de ideeën en overtuigingen die ze hebben van alle tijden en generaties zijn en zelfs los van cultuur staan.

Ratio versus gevoel

In zijn boek Psychologische Typen doet hij zijn theorie over persoonlijkheidstypen uit de doeken. Carl Jung ging er van uit dat er 4 verschillende psychologische functies zijn:

Daarnaast ontdekte hij dat mensen een introverte (naar binnen gericht) of een extraverte houding (naar buiten gericht) hebben. Door de 4 verschillende functies met de introverte of extraverte houding te combineren kwam hij tot verschillende persoonlijkheden, die hij ook wel Archetypen noemde.

“Archetypes vertegenwoordigen een menselijke manier van denken, van waarden, overtuigingen en ideeën die consistent is over tijd, generaties en culturen”

Verschillende Persoonlijkheidstypen

Carl Jung beschreef de verschillende persoonlijkheidstypen om mensen te kunnen categoriseren voor een door hem ontwikkelde therapie. Met als doel om een evenwicht te vinden tussen de verschillende houdingen en functies van mensen.

Introvert of extraverte Archetypes

Volgens Jung heeft elke mens één dominante levenshouding. Bij introverte mensen ligt de focus op de innerlijke belevingswereld. Voor extraverte mensen ligt deze naar buiten toe. Waar volgens Carl Jung iemand altijd of extravert of introvert is, is er wat betreft functies altijd een primaire functie, een secundaire functie en een minder ontwikkelde functie.

Zo handelt de denker vooral op basis van zijn verstand (ratio), terwijl het gevoelstype handelt vanuit het hart. Mensen waarbij de intuïtie sterk is ontwikkeld laten zich leiden door gevoelens van binnenuit. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde ‘gewaarwordingstypes’, die vooral gericht zijn op prikkels van buitenaf.

Brand Archetypes 

Archetypen zijn van alle tijden, culturen en generaties. Archetypen laten zich zien in beelden en zijn veelvuldig te vinden zijn in onze dromen, maar zijn ook in sprookjes, mythen en religie terug te vinden. Wat zo bijzonder aan deze ontdekking is, dat alle mensen deze persoonlijkheden (her)kennen. Je kunt deze herkenbare persoonlijkheden ook inzetten voor een sterk merk met Brand Archetypes.

Een sterk merk heeft persoonlijkheid.

Als een merk persoonlijkheid heeft dan kunnen mensen zich erin herkennen en zich ermee verbonden voelen. Ze begrijpen waar je merk voor staat. Diep van binnen willen we als mens connecties maken met mensen – en niet met producten of diensten.

Door je merk persoonlijkheid te geven heb je een krachtig instrument in handen. Als mensen je merk begrijpen, weten waar je voor staat en dan kunnen ze je aardig gaan vinden en gaan vertrouwen. Wat uiteindelijk leidt tot verkoop en langdurige relaties. Veel reclame wil gelijk met je trouwen, willen dat je koopt. Met net als in het echte leven moet je elkaar eerst leren kennen, dan elkaar vertrouwen en dan pas een relatie aangaan. Van Known, Like, Trust naar Buy.

Doe de quiz en ontdek wel Archetype bij jou past. Zo leg zo een krachtig fundament onder je bedrijf!

5 redenen voor een merk met karakter.

En ontdek de persoonlijkheid van je merk

Welke persoonlijkheid heeft jouw merk?

Uit een grootschalig onderzoek door het voorstaande reclamebureau Young & Rubicam blijkt dat merken die door mensen als persoonlijkheid worden gezien, vele malen succesvoller zijn. Mensen identificeren zich namelijk met persoonlijke merken, omdat ze zich erin herkennen.

De bekende psycholoog Carl Jung ontdekte dat er 12 verschillende persoonlijkheden (archetypen) te onderscheiden zijn, die universeel en los van tijd en cultuur zijn. Elk archetype heeft zijn eigen behoeften. Denk aan de behoefte van erbij willen horen, geliefd willen zijn of van de wereld een betere plek maken.

Welk karakter heeft jouw merk? Doe de quiz! Vertel je unieke verhaal en trek zo magnetisch je droomklant aan!

Inzicht in klantbehoeften

Archetypes geven inzicht in wat mensen beweegt, wat ze motiveert en wat hun behoeften zijn. Net als de theorie van Maslow, die op zoek ging naar wat mensen gelukkig maakt. Zijn behoefte pyramide wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt. 

Waarom Brand Archetypes de ontbrekende schakel zijn tussen je merk en wat mensen in beweging zet, lees je hier.

whitepaper merkpersoonlijkheid

Zó positioneer je een merk uniek en onderscheidend!

Wat is dat toch die aantrekkingskracht van bepaalde merken? Waarom zijn bepaalde merken zo succesvol en waarom bestaan anderen maar kort. Ontdek de 7 stappen waarmee je dé persoonlijkheid en marktleider in je branche wordt.

Een bewezen methode waardoor klanten voor jou kiezen!